ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРВІСНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЛАНОК СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Розглянуто просторовий структурний і елементний склад територіальних громад як сфери застосування нового типу управління – публічного, що формується на еволюційному шляху трансформації державного управління та місцевого самоврядування і модернізації органів влади. Доведена необхідність подальшого розвитку інституту публічного управління територіальних громад і пошуку ефективних управлінських моделей. Зазначена необхідність активізації подальших досліджень можливостей, методів і механізмів управління на первісному рівні. Запропонована модель територіальної громади як відкритого об’єкта дослідження публічного управління в місцевому самоврядуванні, яка ілюструє умови побудови процесів життєдіяльності територіальних громад, а саме: необхідні ресурси, призначення їх використання (перелік виробленої продукції і послуг), динаміку їх змін і нарощення за виокремленими напрямами, основні процеси життєдіяльності територіальних громад. Крім того, у моделі підкреслюється необхідність забезпечення конкурентоздатності територіальної громади і спрямованості на підвищення якості життя і зростання ресурсного потенціалу, відображені численні впливи на управління соціальними, економічними та іншими видами розвитку територіальних громад за джерелами їх появи. Як суб’єкт управління територіальна громада представлена у вигляді структурної моделі складників системи публічного управління в середовищі територіальних громад. Модель представлена чотирма блоками і дозволяє отримати уявлення про систему публічного управління територіальних громад, визначити склад, послідовність і методологічне забезпечення управлінської діяльності учасників процесів публічного управління, проаналізувати зв’язки й отримані результати діяльності керованих систем, відшукати існуючі резерви і розробити стратегії їх удосконалення і розвитку. Наведено взаємозв’язки в системі публічного управління територіальних громад створення інституційного посередництва демократизації управління на базовому рівні.

Запропоновані моделі необхідні для визначення і побудови управлінських зв’язків в системі публічного управління територіальних громад, що створюють умови для юридичних, соціальних, економічних прямих і зворотних зв’язків реалізації суспільних цілей і інтересів жителів територій.

Опубліковано
2020-04-24