ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄС НА ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Геополітична позиція та довготривала співпраця з європейськими країнами сприяють зацікавленню України щодо участі в інтеграційних процесах. Євроінтеграція офіційно оголошена ключовим пріоритетом зовнішньої політики України. Для України європейська інтеграція

це шлях модернізації економіки, подолання відсталості технологій, залучення іноземних інвестицій та нових технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, доступу до світових ринків. У статті досліджено тенденції та перспективи розвитку відносин між Україною та ЄС із використанням сучасних методів оцінювання. Окреслені геополітичні пріоритети інтеграційної стратегії України, визначені правові аспекти відносин між Україною та ЄС, проаналізовано основні напрями співпраці між Україною та ЄС. Необхідність розробки стратегії інтеграції для України зумовлена прагненням нашої країни відповідати вимогам сучасної світової економічної та політичної системи, а також необхідністю       знаходження       додаткових засобів       протидії зовнішньоекономічним загрозам. Сучасний стан євроінтеграційних відносин в Україні характеризується такими особливостями: не діють заходи для зростання економіки України та покращення рівня життя її населення; не ефективність механізмів стабілізації та врегулювання внутрішньополітичних й військових конфліктів, адже саме політичні вигоди від інтеграції України до ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Визначені переваги євроінтеграції для України: забезпечить більш ефективну координацію з європейськими країнами у сфері контролю за експортом та нерозповсюдженням зброї масового знищення, допоможе активізувати співпрацю у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, торгівлею наркотиками тощо. Однак успіх будь-якої інтеграційної політики полягає не в заявах і деклараціях європейського вибору, а в дотриманні принципів та цілей цієї політики. Обґрунтовано особливості розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграції до ЄС. Проаналізовано актуальні проблеми національних стратегій інтеграції в контексті основних аспектів сучасного розвитку країн ЄС. Запропоновано використання економетричного методу для прогнозування ефективності інтеграції співробітництва між ЄС та Україною.

Опубліковано
2020-04-24