АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В МІСТОБУДІВНІЙ ТА ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Анотація

У статті проведено аналіз та визначено проблеми організації інженерно-технічних заходів цивільного захисту в містобудівній та проектній документації.

Розглянуто питання щодо нормативного забезпечення в галузі будівництва, розроблення та включення інженерно-технічних заходів цивільного захисту до містобудівної, проектної документації та реалізація їх під час будівництва і експлуатації.

Проведено аналіз організації інженерного захисту територій, розробці генеральних планів та раціональному розміщенню об’єктів підвищеної небезпеки, організації та будівництві протипаводкових, протизсувних, протилавинних та інших інженерних споруд спеціального призначення. Розглянуті шляхи щодо актуалізації нормативних документів щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Обгрунтовано, що ефективність заходів інженерного захисту територій і населення напряму залежить від належного нормативного забезпечення, зокрема в галузі будівництва, розроблення та включення інженерно-технічних заходів цивільного захисту до містобудівної, проектної документації та реалізація їх під час будівництва і експлуатації.

Високі темпи розвитку та оновлення сучасної нормативної бази у сферах містобудівній та будівельної діяльності, цивільного захисту порушило питання щодо відповідності існуючих нормативно-правових актів з цих питань новітнім нормативним актам.

Тому актуальним постає питання щодо вивчення стану існуючої нормативної бази з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту та визначення потреби щодо її оновлення. Доведено, що інженерно-технічні заходи цивільного захисту у сучасних умовах є найбільш ефективним комплексом заходів захисту населення від впливу негативних факторів надзвичайних ситуацій у мирний час, а також від дії засобів ураження в особливий період. Визначено, що у зв’язку із істотним оновленням чинного законодавства у сферах будівництва та цивільного захисту, існує необхідність у врегулюванні питання відповідності діючих нормативно- правових актів з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту новим нормативним актам.

Опубліковано
2020-02-20