НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ДСНС УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Ружанський Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0002-5844-0928

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-123-137

Ключові слова:

внутрішній аудит, публічне управління, державний внутрішній фінансовий контроль, управління ризиками, бюджетні кошти, фінансові ресурси, Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Анотація

У сучасних особливих умовах (військового стану) функціонування національної економіки, яка фінансово підтримується коштом міжнародних організацій та фондів, актуальним є здійснення внутрішнього аудиту використання наданих міжнародними донорами фінансових ресурсів. З метою належного проведення такого аудиту важливо розумітися на вітчизняному нормативно-правовому полі здійснення внутрішнього аудиту. Метою статті є дослідження поняття внутрішнього аудиту, аналіз нормативно-правового забезпечення внутрішнього аудиту в публічному управлінні від державного до локального рівнів для удосконалення внутрішніх процесів та порядку внутрішнього контролю організацій системи ДСНС України, які є об’єктами аудиту. Досліджено поняття внутрішнього аудиту та графічно відображено його визначення в нормативно-правових актах державного та локального рівнів, їх взаємозв’язок. Встановлено відповідність трактування внутрішнього аудиту в системі ДСНС України нормативно-правовим актам державного рівня та міжнародній практиці. Зазначено, що поняття внутрішнього аудиту не має суто фінансового змісту і спрямоване на удосконалення системи публічного управління поряд із вирішенням фінансових питань, які полягають у законному, ефективному, цільовому та результативному використанні бюджетних коштів. Тобто внутрішній аудит є складовою ефективної системи публічного управління державним органом, бюджетною установою, організацією тощо. Для удосконалення внутрішніх процесів та порядку внутрішнього контролю організацій системи ДСНС України, які є об’єктами аудиту, на підставі аналізу юридичної бази, що регламентує діяльність з внутрішнього аудиту в державному секторі, запропоновано виокремлення двох рівнів нормативно-правового забезпечення внутрішнього аудиту в публічному управлінні: державного та локального. Водночас внутрішні документи з організації та проведення внутрішнього аудиту в системі ДСНС України є юридичним підґрунтям такої діяльності локального рівня. Досліджено хронологію розбудови вітчизняної юридичної бази із запровадження внутрішнього аудиту як складової системи державного внутрішнього фінансового контролю для вдосконалення діяльності органів державного сектору, підвищення рівня культури державного управління. Наголошено на формуванні вітчизняного нормативно-правового забезпечення у сфері внутрішнього аудиту в державному секторі на базі міжнародних стандартів Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту Інституту внутрішніх аудиторів (IIA).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Як цитувати

Ружанський , О. (2023). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ДСНС УКРАЇНИ. Науковий вісник: Державне управління, (1 (13), 123–137. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-123-137