СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Наталя Зелинська Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-50-70

Ключові слова:

органи місцевого самоврядування, управління, військово-цивільна адміністрація, вибори, обласна рада, децентралізація, нормативно–правові акти.

Анотація

Досліджено використання комплексного механізму військово-цивільної адміністрації, відносини між рівнями управління на окремих територіях України. Обговорюється, як цей приклад відносин покращує або змінює розуміння статусу органів місцевого самоврядування в особливих умовах. На цій основі проведена оцінка того, чи дійсно військово-цивільні адміністрації забезпечують закріплене право територіальних громад на місцеве самоврядування. Проаналізовано проблематику поточної взаємодії при здійсненні повноважень всіх державних органів на територіях з особовим статусом. Надано науково обґрунтовану інформацію про характер проблем у процесі управління обласними радами на територіях, на яких функціонують військово-цивільні адміністрації Донецької та Луганської областей, пропозиції щодо пріоритетних напрямів їх розв’язання та  шляхи оптимізації системи управління в області функціонування військово-цивільних адміністрацій. Якісне функціонування військово-цивільних адміністрацій як резервного механізму державного управління та забезпечення виконання законів України має вирішити загострену проблематику законодавчого врегулювання діяльності органів місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях. Правовому урегулюванню підлягають відносини у сфері праці, оплати трудової функції, підпорядкуванні працівників правилам трудового розпорядку, передбачених трудовим законодавством та іншими нормативно–правовими актами з трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором тощо. Недосконалість положень Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», пов’язується з необхідністю врегулювання питання діяльності органів місцевого самоврядування, неспроможних виконувати свої функції там, де виникла потреба створення нових механізмів управління, таких як військово-цивільна адміністрація. Водночас в Донецькій і Луганській областях, окрім функцій та повноважень встановлених законодавством, в процесі децентралізації вони більше набувають ознак органу місцевого самоврядування та стають механізмом децентралізації на цих територіях. На військово-цивільні адміністрації покладається додаткова функція формування громад, формування нової територіальної основи для функціонування органів місцевого самоврядування. Зазначене актуалізує потребу в дослідженні, метою якого є ідентифікація викликів для органів місцевого самоврядування в межах виконання повноважень військово-цивільними адміністраціями. Визначення реального стану та актуальних проблем у процесі управління обласними радами на територіях утворення військово-цивільних адміністрацій, проведення аналізу причин їх виникнення, відпрацювання основних напрямів, шляхів та способів оптимізації системи управління та функціонування військово-цивільних адміністрації можуть бути підставою для постановки та проведення інших наукових робіт щодо практичного розв’язання визначених у цій роботі проблем.

Посилання

Там, де стріляють, місцеві вибори радять відкласти. Радіо Свобода : веб-сайт. URL:https://www.radiosvoboda.org/a/27188514.html (дата звернення: 03.09.2021).

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація : офіційний веб-сайт. URL:https://dn.gov.ua/ (дата звернення: 03.09.2021).

Донецька обласна рада : офіційний веб-сайт. URL:http://donbassrada.gov.ua/ (дата звернення: 03.09.2021).

Звернення Української асоціації районних та обласних рад до Президента України, голови Верховної Ради України та Прем’єр – міністра України стосовно проблем діяльності районних та обласних рад, їх вирішення, а також перспектив децентралізації вих. № П01-109/213 від 06 травн. 2021 р. : веб-сайт. URL: http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9D.pdf (дата звернення: 03.09.2021).

Чечель, А. (2017). Децентралізація на засадах збалансованого розвитку: шляхи подолання еколого-економічних проблем Донецької області. Manager. Bulletin of Donetsk State University of Management, 76(3). С.46

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь. Авт.: Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. та ін. Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: 2019. – 115 с., С.107

Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна монографія / За наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони – Київ, 2018. – 475 с.

Зелинська Н.Є. Механізми державного управління людськими ресурсами в системі регіональної влади: дис. канд. держ. упр. : 25.00.02 / Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2018. 228с.

Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 16.09.2021).

Центральна виборча комісія : офіційний веб-сайт. URL: https://www.cvk.gov.ua (дата звернення: 03.09.2021).

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квіт. 2014 р. № 1207-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text (дата звернення: 16.09.2021).

Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей : Закон України від 16 верес. 2014 р. № 1680-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18#Text (дата звернення 16.09.2021).

Chamber of Local Authorities 27th SESSION Strasbourg, 14-16 October 2014 CPL(27)4FINAL 15 October 2014 Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи : веб-сайт. URL: https://rm.coe.int/observation-of-pre-term-local-elections-in-ukraine-25-may-2014-recomme/1680718f05 (дата звернення 03.09.2021).

Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року : Постанова Центральної Виборчої Комісії від 08 серп. 2020 р. № 161. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0161359-20#Text (дата звернення 03.09.2021).

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування : лист від 12 листоп. 2015 р. №04-4/11-3868.

Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році : Постанова Верховної Ради України від 05 лип. 2020 р. №795-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-20#Text (дата звернення 03.09.2021).

Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03 лют. 2015 р. № 141-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text (дата звернення 16.09.2021)

Про внесення змін до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій : Закон України від 17 груд. 2020 р. № 1120-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-20#Text (дата звернення 16.09.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02

Як цитувати

Зелинська , Н. . (2021). СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ. Науковий вісник: Державне управління, (4(10), 50–70. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-50-70