ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Сергій Бєлай Національна академія Національної гвардії України
  • Ігор Волков Національна академія Національної гвардії України
  • Ігор Євтушенко Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-3(9)-6-28

Ключові слова:

конвенція, державне управління, організаційно-правовий механізм, функція, завдання, забезпечення безпеки, охорона, дипломатичне представництво, консульська установа, спеціальна місія

Анотація

Сьогодення нашої держави, пов’язане із зовнішньою збройною агресією, порушенням її територіальної цілісності і недоторканності, іншими викликами національній безпеці в багатьох сферах, потребує пошуку політичної й дипломатичної підтримки України з боку потужних демократичних країн світу і міжнародних безпекових інститутів. Формування позитивного іміджу України в світі, встановлення взаємовигідних двосторонніх і багатосторонніх стосунків, отримання політичної та економічної підтримки партнерів можливі лише за умови створення й ефективного функціонування дієвих дипломатичних механізмів. Важливе місце в цьому процесі посідають дипломатичні представництва, консульські установи та спеціальні місії, які діють на території України. Створення відповідних умов діяльності таких дипломатичних місій, забезпечення їх безпеки та налагодження ефективної комунікації належать до обов’язків уповноважених суб’єктів державного управління нашої країни. Наукові дослідження в галузі державного управління забезпеченням безпеки таких об’єктів не втрачають своєї актуальності і спрямовані на розробку науково обґрунтованих практичних рекомендацій у цій сфері. У статті розглянуто питання функціонування організаційно-правового механізму державного управління забезпеченням безпеки об’єктів дипломатичного призначення в Україні. В основу дослідження покладено історичний досвід розвитку окремих аспектів і пріоритетів зовнішньої політики України у взаємозв'язку з особливостями державної управлінської діяльності щодо убезпечення дипломатичних місій, осіб та об’єктів, котрі користуються міжнародним захистом на території країни перебування. Проаналізовано окремі норми основних міжнародних конвенцій, прийнятих у сфері дипломатичної, консульської діяльності, функціонування спеціальних місій та представництв держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру. Досліджено типові функції державного управління. Запропоновано функції державного управління забезпеченням безпеки об’єктів дипломатичного призначення в Україні, які покликані гарантувати прогнозування, планування, організацію, регуляцію, координацію, облік і контроль у вказаній сфері діяльності. На підставі визначених функцій державного управління пропонується перелік завдань, які мають забезпечити їх практичну реалізацію. На підставі проведеного дослідження запропоновано напрями подальшого розвитку функцій державного управління забезпеченням безпеки об’єктів дипломатичного призначення в Україні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Як цитувати

Бєлай, . С., Волков, І., & Євтушенко , І. . (2021). ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ. Науковий вісник: Державне управління, (3(9), 6–28. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-3(9)-6-28