ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-57-66

Анотація

В статті визначено, що проблема збалансованого розвитку регіонів України є актуальною та потребує використання підходів сталого розвитку, особливо зважаючи на складні суспільні процеси, що характерні для нашої держави в умовах реалій сьогодення. Автором виокремлено основні завдання регіональної соціально-економічної політики держави, серед основних можна виокремити: пошук компромісу з питань економічної свободи регіонів; запровадження механізмів подолання асиметрії розвитку регіонів та підтримання депресивних територій; стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку на основі ефективного використання потенціалу регіонів; зміцнення матеріальної бази територіальних громад шляхом переходу до взаємовідносин державного бюджету безпосередньо з бюджетами органів місцевого самоврядування; активізація розвитку транскордонного співробітництва в економічній сфері. Обгрунтовано, що питання збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів України є вкрай актуальними, адже його вирішення сприятиме економічному зростанню, підвищенню рівня і якості життя населення та стане передумовою забезпечення стабільності в нашій державі. При цьому в сучасних умовах все більшої актуальності в питаннях управління розвитком регіонів набуває використання підходів сталого розвитку, особливо зважаючи на складні суспільні процеси, що характерні для нашої держави в останній період. Відзначено, що у переважній більшості розвинутих країн, регіональна політика змінює змістовне наповнення, акцентуючи увагу та вплив не на окремі, насамперед слаборозвинуті, території, а на всі регіони, зосереджуючись на забезпеченні ендогенних регіональних та місцевих чинників розвитку. Поряд з цим автор наголошує на тому, що основою сучасного державного управління регіональним розвитком має бути дотримання принципів комплексності і системності при реформуванні існуючої системи регіонального управління та формуванні і реалізації державної регіональної політики.

Біографія автора

Микола Анатолійович Латинін

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Як цитувати

Латинін, М. А. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ. Науковий вісник: Державне управління, (1(1), 57–66. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-57-66