ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

  • Інна Геннадіївна Сурай
Ключові слова: лідерство, феномен, публічне управління, особливості дослідження, методологічний аспект, методи.

Анотація

Метою статті є розкриття особливостей дослідження (методологічний аспект) феномену лідерства в публічному управлінні. Феномен лідерства надзвичайно багатогранний за своїми проявами і функціями, залежить від історичних епох, типів політичних систем, конкретної ситуації, особливостей лідерів і їх конституєнтів та інших факторів. На сьогодні актуальним залишаються питання методології дослідження феномену лідерства в публічному управлінні України, яка дозволить сформувати правильні (вивірені) пропозиції для практичного їх застосування на практиці. У статті при висвітленні особливостей дослідження лідерства в публічному управлінні України акцентовано увагу на таких методологічних аспектах: використання наукових підходів, розробок вітчизняних та зарубіжних вчених, застосування феноменологічного підходу, спеціальних методів дослідження, емпіричних методів тощо. Результатами проведеного дослідження підтверджено: різницю в підходах вітчизняних та іноземних учених до дослідження лідерства в публічному управлінні; відсутність критичної розбіжності між теоретичними підходами до лідерства представниками північно-американської наукової школи та підходами до лідерства у практиці публічного управління  США, Канади; помилковість сліпого застосування (без відповідних емпіричних досліджень) напрацювань зарубіжних вчених для розробки пропозицій з лідерства в публічному управлінні України; недостатність аналізу та узагальнення теоретичних підходів учених при дослідженнях лідерства в публічному управлінні; необхідність перевіряти теорії лідерства в публічному управлінні України емпіричними дослідженнями; необхідність більш широкого використання феноменологічного підходу для визначення атрибутів ефективних лідерів в публічному управлінні України, а також спеціальних методів дослідження: опитування, тестування, нестандартизоване інтерв’ю, метод експертного оцінювання, прикладні програми комплексної обробки даних тощо.

Опубліковано
2020-09-15