Анулювання статті

2021-03-11

Редакційна колегія повідомляє, що згідно рішення Вченої ради Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (протокол №2 від 12.02.2021) статтю І.Коробка "Порівняльний аналіз функціонування системи публічного управління ризиками та загрозами надзвичайних ситуацій в країнах Європи і Океанії", опубліковану в Науковому віснику : державне управління №4(6) анульовано.