Редакційна колегія

Головний редактор

Жукова І.В. — кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна  ORCID, Google Academy.

Заступник Головного редактора:

Андрієнко М.В. — доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.


Гаман П.І. — доктор наук з державного управління, начальник відділу публічного управління цивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Агата Возняк–Краков’янкандидат економічних наук, Інститут соціальних наук та безпеки Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові, м. Ченстохов, Польща

Акімов О.О. — кандидат наук з державного управління, доцент, Заслужений економіст України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Акімова Л.М. — доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Андреєв С.О. — доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій, м. Київ, Україна

Валюх А.М. — доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, доцент,  м. Рівне, Україна ORCID, Google Academy.

Вольдемар Гайда — доктор економічних наук, професор, ректор Вищої школи економіки, м. Варшава, Польща

Гаман Н.О. — кандидат наук з державного управління, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Кропивницький В.С. — кандидат технічних наук, начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту,  м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Латинін М.А. — доктор наук з державного управління,. професор, завідувач кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків, Україна

Майстро С.В. — доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту, м. Харків, Україна ORCID, Google Academy.

Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету, Гданськ, Польща ORCID, Google Academy.

Мельниченко О.А. - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна ORCID, Google Academy

Мотренко Тимофій Валентинович - професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор філософських наук, професор, Академік Національної академії педагогічних наук України ORCID.

Новак-Каляєва Л.М. — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів, Україна ORCID, Google Academy.

Орлова Н.С. — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Пархоменко-Куцевіл О.І.доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного управління, Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Романенко Є.О. — доктор наук з державного управління, професор, проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Сальнікова О.Ф. доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Сіцінська М.В. — доктор наук з державного управління, головний науковий співробітник відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності Хмельницького університету управління та права, м. Хмельницький, Україна ORCID.

Сіцінський А.С. — доктор наук з державного управління, професор, завідувач науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права, м. Хмельницький, Україна.

Шако В.С. — кандидат наук з державного управління, директор Державного підприємства «Лисянське лісове господарство», Черкаська область, Україна ORCID.

Шапоренко О.І. — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управлінських технологій ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК»,  м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Шевчук І.В. — кандидат наук з державного управління, керівник відділу з питань законотворчості та наукових експертиз науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права, м. Хмельницький, Україна

Шойко В.А. — кандидат історичних наук, доцент, заступник начальника інституту – головний інженер Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, м. Київ, Україна ORCID, Google Academy.

Якимчук А.Ю. — доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна ORCID, Google Academy.