Пірен, Марія, і Сергій Кармалюк. «СОЦІОУПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ». Науковий вісник: Державне управління, no. 1(11) (Квітень 18, 2022): 150–165. дата звернення Квітень 25, 2024. https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/221.