Круглов , В. «РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ ТА СВОБОДИ СЛОВА ЯК ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА». Науковий вісник: Державне управління, вип. 1 (13), Квітень 2023, с. 241-58, doi:10.33269/2618-0065-2023-1(13)-241-258.