Колісніченко , Н. «СУЧАСНІ ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я». Науковий вісник: Державне управління, вип. 1 (13), Квітень 2023, с. 42-53, doi:10.33269/2618-0065-2023-1(13)-42-53.