[1]
С. . Богуцький, «СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОЄКТУ ЯК КЛЮЧОВОГО ОБ’ЄКТА ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ», НВДУ, вип. 1 (13), с. 86–101, Квіт 2023.