Шестопалова , С. і Шестопалов , Д. (2023) «ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ПРОБЛЕМА В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ», Науковий вісник: Державне управління, (2 (14), с. 80–97. doi: 10.33269/2618-0065-2023-2(14)-80-97.