Кравченко , Ю. (2023) «ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ІНДИКАТОР РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Науковий вісник: Державне управління, (1 (13), с. 259–273. doi: 10.33269/2618-0065-2022-2(12)-259-273.