Колісніченко , Н. (2023) «СУЧАСНІ ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я», Науковий вісник: Державне управління, (1 (13), с. 42–53. doi: 10.33269/2618-0065-2023-1(13)-42-53.