Пастух, К. (2022) «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ», Науковий вісник: Державне управління, (1(11), с. 186–206. doi: 10.33269/2618-0065-2022-1(11)-186-206.