Пірен, М. і Кармалюк , С. . (2022) «СОЦІОУПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ», Науковий вісник: Державне управління, (1(11), с. 150–165. doi: 10.33269/2618-0065-2022-1(11)-150-165.