Пірен, Марія, і Сергій Кармалюк. 2022. «СОЦІОУПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ». Науковий вісник: Державне управління, вип. 1(11) (Квітень):150-65. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11)-150-165.