Шестопалова , С., & Шестопалов , Д. (2023). ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ПРОБЛЕМА В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Науковий вісник: Державне управління, (2 (14), 80–97. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-2(14)-80-97