Кравченко , Ю. (2023). ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ІНДИКАТОР РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник: Державне управління, (1 (13), 259–273. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-2(12)-259-273