Колісніченко , Н. (2023). СУЧАСНІ ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Науковий вісник: Державне управління, (1 (13), 42–53. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-42-53