Мороз, С. ., & Мороз , В. . (2022). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК РОБОТОДАВЦІВ . Науковий вісник: Державне управління, (1(11), 128–149. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11)-128-149