Пірен, М., & Кармалюк , С. . (2022). СОЦІОУПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Науковий вісник: Державне управління, (1(11), 150–165. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11)-150-165